Åsane Ishockeyklubb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klipp fra media om Åsane Ishall, Åsane/Myrdal Idrettspark og/eller ÅIK:

 

2011:
 

 

Åsane Tidende 02.08.11

Byråd Hove straffer idretten. Leserbrev fra Svein-Ivar Lillehaug (ÅIK) og Elisabeth Selvik Nielsen (Salhus Turn) som spesielt adresserer Idrettsbyrådens lovnad om at "alle skal ha like muligheter til å delta i Idrettsbyen Bergen's mangfold av aktiviteter". Dette er pr. i dag ikke mulig for barn og ungdom fra Åsane som ønsker å ta del i is-idretter og turn da bydelen mangler anlegg, og forskjellsbehandlingen vil bli større med økende bomavgifter og andre trafikale restriksjoner som iverksettes for å bedre luftforholdene i Bergen sentrum. Leserbrevet adresserer også andre påstander presentert av Hove i ÅT av 28.06.11. 

 

Åsane Tidende 22.07.11

50-meteren velter Idrettsplanen (og Myrdal Idrettspark). Intervju med Mathias Hunskår Furevik (Rødt) som har gått gjennom idrettsbudsjettet og Idrettsbyrådens tall for 50-meteren og funnet nye "hull". 

 

Åsane Tidende 08.07.11

Idrettsrådet sprer glede. Leserbrev fra Idrettsrådets leder og daglige leder som svar til Idrettsbyråd Hoves påstand forrige uke om at Idrettsrådet sprer frykt. 

 

Åsane Tidende 28.06.11

Idrettsbyråden henstiller til idretten i Åsane om å smøre seg med god tålmodighet. Idrettsparken vil komme en gang, og Åsane er ikke glemt.... i hvertfall ikke riktig enda. For å bevise at Åsane ikke er helt glemt legger han ved en egen skryteliste som vi skal avstå fra å kommentere. Videre påstår Hove at Idrettsrådet sprer frykt(!), men på den mer positive siden erklærer han at driften av den kommende 50-meteren IKKE skal gå ut over drift av øvrige idrettsanlegg i Bergen. Dette siste utspillet skal Hove ha ros for! 

 

Bergensavisen 23.06.11

Leserbrev hvor Bergen AUF gir sin støtte for bygging av Myrdal Idrettspark iht. tidsplan -- og ellers for idrett, folkehelse og et generelt idrettsløft i Bergen. 

 

Åsane Tidende 21.06.11

Idrettsplanen må følges, sier APs ordførerkadidat Marte Mjøs Persen, og hun får støtte av byrådslederkandidat Harald Schjelderup -- som legger til at dette er en viktig sak for nedprioriterte Åsane. 

 

Bergens Tidende 18.06.11

Leserbrev i BT om og for ishallen, skrevet av Per Myrold. 

 

Åsane Tidende 17.06.11

Idrettsopprør i Åsane. Reportasje fra Myrdal Idrettspark -- med en klar melding om at "her må det bygges i henhold til den tidsplan som er gitt av Idrettsplanen!" 

 

Åsane Tidende 11.05.11

Leserbrev skrevet av Idrettsledere i Åsane med begrunnelse for Myrdal Idrettspark -- og med en henstilling til politikerne om at tidsrammen i Idrettsplanen holdes.  

 

2010:
 

... kommer .....

 

 

2009:
 

 

Gladnyhet fra den ferske Idrettsmeldingen: Ishallen kommer -- riktignok ikke før i 2014 (byggestart 2013), men den kommer.

 

23.04.09: Les artikkel i BT

24.04.09: ... og i Åsane Tidende

 

2008:
 

Åsane Tidende 28.06.08

Lokalavisen har pratet litt mer med byråd Warloe som nå hevder at "svaret mitt er ikke nei". Beklageligvis er det ikke "ja" heller. Warloe vil ikke innse at en ishall er noe mer enn et idrettsanlegg og at det er delvis hans ansvar å se til at også de nordre bydeler får et tilbud om kunstfrosset is. Han vil det i hvertfall ikke riktig enda......

 

Åsane Tidende 06.06.08

Lokalavisen etterlyser respons fra byråd Warloe på lederplass


Åsane Tidende 03.06.08

Leserbrev hvor vi kommenterer uttalelsene til Warloe gitt 30.05.08


Åsane Tidende 30.05.08

Reportasje om Bergens største ishockeyklubb -- uten is

inkl. noen litt merkelige uttalelser fra idrettsbyråd Warloe


Bergens Tidende 30.05.08

Denne saken har egentlig intet å gjøre hverken med ishallen eller ÅIK, men den viser at Idrettsbyråd Warloe faktisk ikke liker skjevfordeling av fellesgoder -- i hvertfall ikke når det er Oslo som kommer bedre ut av det enn Bergen. Tenk om byråden selv kunne praktisert en slik politikk på hjemmebane..... eller skal vi si hva gjelder hjemmeis?

Byråd Warloe om skjevfordeling

 

Åsane Tidende 27.05.08

Fra et møte hvor større idrettsbygg-prosjekt i bydelen ble presentert

 

Åsane Tidende 05.02.08

Åsabu Per Myrold prater varmt for ishallen i lokalavisen

- Is til folket!

 

2007:

    

Det var lokalvalg høsten 2007, og valgløftene ligger fortsatt der ute på nettet.... også slike som omtaler ishall:

Høyre

Krf

Sp

Sentrumsalliansen

Kjersti Toppe, Sp, har forøvrig gitt oss drahjelp tidligere, klikk her og her

 

2006:

2005:

2004:

2003:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aasanehockey.com © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.aasanehockey.com

info@aasanehockey.com